Πλέγμα προπυλενίου Composite

Πλέγμα προπυλενίου Composite

Ημιαπορροφήσιμο πλέγμα από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο ελαφρού τύπου. Η σύνθεση του πλέγματος είναι 50% πολυπροπυλένιο και 50% απορροφήσιμο PGA (πολυγλυκαρπόνη). H απορρόφηση του πλέγματος αρχίζει σε 56-70 μέρες και αφού έχει αναπτυχθεί συνδετικός ιστός και ολοκληρώνεται σε έξι μήνες. Η μορφή του πλέγματος διασφαλίζει την τοποθέτησή του χωρίς τάση.

Το γεγονός ότι το 50% του πλέγματος μένει στην θέση του, εξασφαλίζει την καλύτερη ανεκτικότητα του ασθενούς στο πλέγμα και λιγότερο πόνο. Η τοποθέτησή του γίνεται με τοπική αναισθησία και με μικρή τομή. Η διπλή στήριξη της περιοχής μηδενίζει την πιθανότητα υποτροπών.

Αποστειρωμένο, σε διάφορες διαστάσεις: 10x15cm,, 15x15cm, 30x30cm