Πλέγμα διπλής όψης

Πλέγμα διπλής όψης

Πλέγμα ενδοπεριτοναϊκής τοποθέτησης διπλής όψης. Η μια πλευρά του πλέγματος είναι πολυπροπυλενίου και η άλλη σιλικόνης. Το πλέγμα είναι απολύτως βιοσυμβατό. Η πλευρά του πολυπροπυλενίου βοηθά στην ανάπτυξη συνδετικού ιστού η δε πλευρά σιλικόνης  βοηθά στην αποφυγή συμφύσεων. Έχει μεγάλη αντοχή και είναι εύκολο στον χειρισμό. Ιδανικό για κοιλιοκήλες και ομφαλοκήλες.

Αποστειρωμένο, σε διάφορες διαστάσεις: 10x15cm, 10/15x22cm, 15x15cm, 15x20cm, 30x30cm, 26x34cm, 20x30cm