Σύστημα Κυφοπλαστικής

Σύστημα Κυφοπλαστικής

Της εταιρίας: Jiangsu Changmei Medtech & G21 Ιταλίας

Σύστημα Κυφοπλαστικής με μπαλονάκι, μήκους 10mm, 15mm, 20mm, μέγιστης πιέσεως έως 400psi.  Με ειδική σύριγγα εμφύσησης του μπαλονιού, μέγιστης πιέσεως έως 30atm και χωρητικότητας 20cc, με αναλογικό μετρητή. Με σετ τοποθέτησης που περιέχει,  βελόνες οδηγούς, τροκάρ εισαγωγής, σύστημα τοποθέτησης-κάνουλα, σύστημα τοποθέτησης-φρέζα, οστικούς αισθητήρες. Με συσκευή προετοιμασίας τσιμέντου, και με δύο διαφορετικά είδη τσιμέντου κυφοπλαστικής, χαμηλού και υψηλού ιξώδους, εξώθερμης θερμοκρασίας 69°-70°C, παρέχοντας στον χειρουργό, κατά την διάρκεια της επέμβασης  δύο διαφορετικές επιλογές  χρήσης τσιμέντου κυφοπλαστικής. Φέρει πιστοποιητικά ISO και CE.