Χειρουργικό τρυπάνι υψηλών στροφών - κρανιοτόμος

Χειρουργικό τρυπάνι υψηλών στροφών - κρανιοτόμος

High Speed Drill developed for a wide variety of applications, such as Neurosurgery, ENT surgery, Maxillofacial surgery as well as Orthopedics and Arthroscopy. The conciliatory treatment of patients by minimally invasive surgical technics in conjunction with endoscopy was the central part in the development of the system.