Χειρουργικό τρυπάνι υψηλών στροφών - κρανιοτόμος

Χειρουργικό τρυπάνι υψηλών στροφών - κρανιοτόμος

Της εταιρίας: Nouvag

Nouvags Surgical Motor Systems the HighSurg 30 was developed for a wide variety of applications, such as Neurosurgery, ENT surgery, Maxillofacial surgery as well as Orthopedics and Arthroscopy. The conciliatory treatment of patients by minimally invasive surgical technics in conjunction with endoscopy was the central part in the development of the new HighSurg 30.