Συμμετοχή σε εκθέσεις

24-26 Μαΐου 2018

24-26 Μαΐου 2018
03 Απρ 2018

Η Biogenesys θα συμμετέχει ως χορηγός στο: 32nd Annual Congress of the Hellenic Neurosurgical Society το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 24-26 Μαΐου 2018 στα Χανιά.